Våren er en herlig tid å trene hund! Vi får stadig lengre og lysere kvelder og temperaturen stiger til behagelige høyder. Samtidig er jo temperaturene ikke høyre enn at det er godt «arbeidsvær» for de fleste hunder. Dette må man jo nyte og utnytte på beste vis!

Å trene spor kan selvsagt gjøres hele året, men det er nok mest vanlig at det spores når snøen er forsvunnet og man kan gå ut i skogen igjen uten ski på beina. Det å gå spor er både morsomt og slitsomt for hunden, hvis vi legger opp treninga riktig. Slik trening kan derfor få den mest energiske hund til å bli skikkelig sliten og hva er vel deiligere enn å ha trent hund for så å kunne slappe av med trøtt og fornøyd hund etter velfortjent arbeidsøkt?!

For de som ikke er så kjent med ulike typer hundetrening, betyr det å gå spor med hunden, at hunden med lav nese skal snuse seg frem etter der noe eller noen har gått. Hunden trenes altså til å følge fotsporene av enten mennesker eller dyr eller begge deler.

5D3_6806-13

Det finnes ulike konkurranseformer i spor og det er samtidig mange ulike praktiske formål med sportrening. Noen trener hunder for å kunne spore opp folk mens andre trener på at hunden både skal kunne spore etter mennesker og samtidig markere på gjenstander i sporet. For en redningshund kan det være klesplagg eller annet turutstyr som den savnede har mista, politihunder kan markere på gjenstander forbrytere har kasta i fra seg… I brukshundkonkurranser skal hunden spore og markere pinner som er lagt ut i sporet av sporleggeren.

Noen trener hundene sine til å spore etter blod som er lagt ut sammen med sporet, dette kalles blodspor og er en nyttig ting å lære hunden og en morsom konkurranseform. Når et dyr blir skadeskutt på jakt eller for eksempel skades i trafikken, må det spores opp og avlives. Godt trente hunder bidrar da til at det skadde dyret raskest mulig blir funnet og avlivet. Godkjente ettersøkshunder som skal spore opp skadd vilt må i tillegg bestå en sporprøve der man sporer etter levende klovvilt også.

DSC00019

Man kan godt trene spor med hunden sin uten blod og gjenstander. Det enkleste sporet kan være å få noen til å gå et stykke i skogen og gjemme seg for så å se om hunden kan finne sporet og følge det frem til der personen er gjemt. Når den da finner personen må hunden få masse skryt og godbiter eller en lekestund som betaling for jobben. Det fine med sportrening er at man kan legge ut sporet selv mens hunden venter, og så gå sporet senere med hunden.

 

Det vanligste er nok at folk trener spor i skog og mark. I Norge er vi så heldige at vi har lov til å ferdes i utmark hele året. Når da den nasjonale båndtvangen trår i kraft mellom 1. april og 20. august, kan vi allikevel trene spor i utmarka fordi hunden hele tiden er i bånd under slik trening. Trener man på innmark gjelder andre regler for ferdsel og det er viktig å sette seg inn i disse slik at man ikke skader produksjonsjord for bøndene (I innmark kan enhver ferdes til fots i den tid marken er frosset eller snølagt, dog ikke i tidsrommet fra 30. april til 14. oktober)

( https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16).

Selv om de fleste trener spor i skog og mark går det også fint å trene på hardere underlag som grus og asfalt. For min del blir det en del sportrening på asfalt fordi jeg har det lett tilgjengelig der jeg bor.

5D3_6675-3

5D3_6719-10

Det er masse morsomme utfordringer å trene på når man skal gå spor. Det kan være ulike lengder på sporene, hvor mye de svinger og hvor mange ulike vinkler kan man få hunden til å spore seg gjennom Vi kan legge sporene på ulike underlag med ulike forstyrrelser og vi kan variere mellom å gå ferske spor til spor som er flere døgn gamle, og man kan legge gjenstander i sporet som hunden skal markere på. Utallige variasjoner er altså mulige og med å planlegge litt kan hunden få masse god og hensiktsmessig trening også i sommerhalvåret under båndtvangsperioden.

spor

Det beste med sportrening er at man kan trene uten å ha hjelp fra andre. Dersom man er flink til å tilretteleggetreningen sin slik at man gir hunden utfordringer, samt passer på at man ikke hjelper hunden til å finne sporet fordi man vet hvor sporet går, kan man få masse god sportrening. Gode forberedelser, samt treningsdagbok med evaluering av egen trening er gode verktøy for god sportrening.

Sporkurs arrangeres ofte på vårparten over hele landet, så har du lyst til å lære mere om sportrening, meld deg og hunden din på et kurs- vårt sporkurs går av stabelen 9.-10. mai, her vil dere lære alt dere trenger for å kunne forberede trening, legge ut spor, gå sporet og deretter evaluere treningen i etterkant.

spor2

 

Håper vi sees på kurs!

 

Anne Marit & Gjøa